LAKIERNICTWO Aplikacja lakierów + cieniowanie

 • Cena: 3000 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 3 dni / 27 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Lakiernictwo APL

Aplikacja lakierów bazowych i akrylowych oraz lakierów bezbarwnych, cieniowanie lakierów dwu- i trójwarstwowych systemem APP i NTools

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących lakierników, osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje oraz umiejętności w zawodzie lakiernika.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • prawidłowo organizować pracę na stanowisku
 • zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu napraw
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia do wykonywania poszczególnych etapów lakierowania
 • prawidłowo aplikować lakiery bazowe, akrylowe i bezbarwne
 • unikać błędów i poprawek związanych z lakierowaniem
 • wykonywać poszczególne etapy procesu lakierowania zachowując ich zoptymalizowaną kolejność
 • konserwować narzędzia i urządzenia wykorzystywane do lakierowania
 • prawidłowo przygotować powierzchnię do cieniowania
 • prawidłowo aplikować i cieniować lakiery bazowe dwu i trójwarstwowe
 • unikać błędów i poprawek związanych z cieniowaniem

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia

Szkolenia z Lakiernictwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Lakierniczym firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje, podnieść swoje kompetencje, wzbogacić poziom umiejętności w zawodzie lakiernika.

zagadnienia

Prezentacja produktów APP wykorzystywanych w trakcie szkolenia
Omówienie narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy oraz poszczególnych procesów lakierowania
Organizacja pracy na stanowisku
Przygotowanie elementów do lakierowania
Zmywanie i odtłuszczanie (rodzaje zmywaczy)
Szlifowanie podłoża
Ćwiczenia praktyczne z aplikacji podkładu mokro na mokro
Przygotowanie kolorów z systemu APP Modular
Dorobienie koloru z mieszalnika APP Modular
Ćwiczenia praktyczne z aplikacji bazy APP Modular
Ćwiczenia praktyczne z aplikacji bazy Modular kolory trójwarstwowe
Ćwiczenia praktyczne z aplikacji lakierów akrylowych i bazowych
Lakierowanie dużych elementów (trudne kolory)
Rozwiązywanie problemów z chmurzeniem
Cieniowanie elementów lakierowanych dwu i trójwarstwowych
Zasady cieniowania kolorów dwu i trójwarstwowych
Sporządzenie prawidłowej mieszanki lakieru bezbarwnego („Kubek Forda”)
Aplikacja lakieru bezbarwnego
Lakierowanie w różnych warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność, przepływ powietrza)
Ćwiczenia z prawidłowej aplikacji i cieniowania lakierów trójwarstwowych (perła metalic) w obszarze naprawianego elementu oraz z przejściem na sąsiedni element
Ćwiczenia i prezentacja nietypowych rozwiązań, wyjątków