SMART REPAIR Naprawa szyb

 • Cena: 1000 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 1 dzień / 9 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2006 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Smart Repair NSK

Naprawa samochodowych szyb klejonych – NSK systemem APP i NTools

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowych technologii przy naprawie samochodowych szyb klejonych.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do napraw samochodowych szyb klejonych
 • identyfikować typy uszkodzeń szyb i dobierać metody ich usuwania
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
 • naprawiać poszczególne rodzaje uszkodzeń
  • bawole oko
  • gwiazdka
  • pszczele skrzydło
  • pęknięcie
  • combo (kombinacja powyższych)
 • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia

Szkolenia z napraw Smart Repair prowadzone są nowoczesnym Centrum Smart Repair firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowych technologii napraw Smart oraz dla osób już pracujących nowymi technologiami, ale chcących podnieść poziom swoich umiejętności.

zagadnienia

Omówienie budowy szyb samochodowych, obszaru dozwolonych napraw szyb, rodzaju uszkodzeń szyb oraz metod ich usuwania
Cechy elementów systemu napraw NSK
Organizacja pracy na stanowisku napraw systemem NSK
Przebieg naprawy uszkodzenia szyby
Przebieg naprawy pęknięć szyby