LAKIERNICTWO Naprawa SPOT

 • Cena: 3000 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 3 dni / 27 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Lakiernictwo SPOT

Naprawa SPOT – zaprawki lakiernicze systemem APP i NTools

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie lakiernictwa samochodowego oraz wszystkich, którzy zamierzają poszerzyć swoją działalność o naprawy SPOT.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do napraw SPOT
 • zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu napraw typu SPOT
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia do wykonywania poszczególnych etapów naprawy SPOT
 • wytypować i określić obszary w których możliwe jest wykonywanie napraw SPOT pod kątem technicznym i ekonomicznym
 • wykonywać naprawy SPOT
 • wykonywać poszczególne etapy procesu naprawy SPOT, zachowując ich zoptymalizowaną kolejność
 • konserwować narzędzia i urządzenia wykorzystywane do napraw SPOT

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia

Szkolenia z Lakiernictwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Lakierniczym firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje, podnieść swoje kompetencje, wzbogacić poziom umiejętności w zawodzie lakiernika.

zagadnienia

Idea wykonywania napraw SPOT
Prezentacja produktów APP wykorzystywanych w trakcie szkolenia
Omówienie narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy
Organizacja pracy na stanowisku
Obszar wykonywania zaprawek, budowa powłoki lakierniczej, sposoby naprawy w poszczególnych warstwach powłoki
Przeprowadzenie typowej naprawy SPOT według schematu procesu technologicznego – prezentacja
Metody i sposoby oklejania
Oklejanie obszaru naprawy - zastosowanie taśm maskujących, papierów do maskowania, folii maskującej
Ćwiczenia z prawidłowego przygotowania powierzchni przed szpachlowaniem – szpachlowanie i szlifowanie
Ćwiczenia z aplikacji podkładów jednoskładnikowych i dwuskładnikowych
Ćwiczenia ze szlifowania podkładów
Ćwiczenia z lakierowania naprawionych elementów
Metody i sposoby suszenia powłok lakierniczych
Ćwiczenia z polerowania naprawionych elementów
Naprawa SPOT wykonywana przez uczestnika szkolenia
Naprawa rantów drzwi
Naprawa listwy ze strukturą
Renowacja reflektorów, przygotowanie i lakierowanie
Naprawa felg
Naprawa nietypowych uszkodzeń
Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych samochodach i rzeczywistych usterkach