BUR
EU

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu. Platforma zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisać się na szkolenie.

Wysokość dofinansowania

80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw
50% dla średnich przedsiębiorstw

Jak uzyskać dofinansowanie?

Krok 1
Sprawdź do którego Operatora w swoim województwie musisz się zgłosić aby zapytać o dostępność środków na dofinanasowanie szkolenia

Krok 2
Zgłoś się do Operatora i zapytaj czy spełniasz wymagania

Krok 3
Zgłoś do nas swoje potrzeby szkoleniowe

Krok 4
Dopełnij formalności (wypełnienie wniosku wraz z dołączeniem wymaganych dokumentów) – ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

Krok 5
Złóż wniosek u Operatora

Krok 6
Podpisz umowę z Operatorem

Krok 7
Zapisz się na szkolenie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych

Krok 8
Zrealizuj szkolenie

Krok 9
Opłać fakturę

Krok 10
Rozlicz szkolenie z Operatorem (wystawimy stosowne dokumenty)

Krok 11
Otrzymaj refundację poniesionych kosztów na szkolenie