BUR
EU

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu. Platforma zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisać się na szkolenie.

Wysokość dofinansowania

80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw
50% dla średnich przedsiębiorstw

Jak uzyskać dofinansowanie?

Krok 1
Sprawdź do którego Operatora w swoim województwie musisz się zgłosić aby zapytać o dostępność środków na dofinanasowanie szkolenia

Krok 2
Zgłoś się do Operatora i zapytaj czy spełniasz wymagania

Krok 3
Zgłoś do nas swoje potrzeby szkoleniowe

Krok 4
Dopełnij formalności (wypełnienie wniosku wraz z dołączeniem wymaganych dokumentów) – ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

Krok 5
Złóż wniosek u Operatora

Krok 6
Podpisz umowę z Operatorem

Krok 7
Zapisz się na szkolenie za pomocą Bazy Usług Rozwojowych

Krok 8
Zrealizuj szkolenie

Krok 9
Opłać fakturę

Krok 10
Rozlicz szkolenie z Operatorem (wystawimy stosowne dokumenty)

Krok 11
Otrzymaj refundację poniesionych kosztów na szkolenie

Schematy finansowania usług rozwojowych realizowane w poszczególnych województwach

mapka-polski-z_legenda2

Bon rozwojowy

Pierwszy ze schematów finansowania usług rozwojowych realizowany będzie przy wykorzystaniu bonu rozwojowego.

Obowiązuje on tylko w trzech województwach: lubuskim, łódzkim i małopolskim.

Poniżej przedstawiono ogólne założenia tego schematu:

 1. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wykupuje bony od operatora po określonej stawce. Każdy region może mieć własną metodologię do wyliczenia wartości bonu.
 2. Po dokonanym zakupie Operator wprowadza do Bazy Usług Rozwojowych numer umowy lub bonu danego przedsiębiorcy. Jest to ID wsparcia, którym odbiorca wsparcia posługuje się podczas zamawiania usług w bazie.
 3. Bony mają z góry określoną ważność (np. 11 miesięcy).
 4. Przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzje, z jakiej usługi chce skorzystać, wybiera dostawcę (spośród podmiotów zarejestrowanych w Bazie) i korzysta z usługi w dowolnym czasie, ograniczonym jedynie upływem terminu ważności posiadanych bonów.
 5. Operator ma w BUR dostęp do informacji, na jakie usługi zapisał się przedsiębiorca (użył do tego celu ID wsparcia) i może przeprowadzić ich monitoring.
 6. Przedsiębiorca i jego pracownicy dokonują oceny zrealizowanej usługi(ankieta internetowa, generowana w Bazie). Dostawca usługi powinien upewnić się, że ocena został dokonana. W przeciwnym razie Operator nie rozliczy mu bonów, które otrzymał od tego uczestnika i delegującego go przedsiębiorcy.
 7. Przedsiębiorca przekazuje wybranemu dostawcy odpowiednią liczbę bonów.
 8. Dostawca wystawia fakturę na odbiorcę wsparcia i odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu usługi. Dostawca zgłasza się do Operatora z otrzymanymi bonami oraz drugim egzemplarzem faktury.

Konta przedpłacone

Drugi schemat finansowania usług jest bardzo podobny do systemu bonowego, z wyjątkiem tego, że nie zakłada istnienia bonu.

Obowiązuje on wyłącznie w województwie śląskim.

Poniżej przedstawiono jego ogólne założenia:

 1. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wpłaca na wyodrębnione konto równowartość wkładu własnego.
 2. Po dokonanej wpłacie Operator wprowadza do Bazy Usług Rozwojowych numer ID wsparcia, którym przedsiębiorca posługuje się podczas zamawiania usług w bazie.
 3. Przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzje, z jakiej usługi chce skorzystać, wybiera dostawcę (spośród podmiotów zarejestrowanych w Bazie) i korzysta z usługi w dowolnym czasie, ograniczonym jedynie upływem terminu ważności posiadanych bonów.
 4. Operator ma w BUR dostęp do informacji, na jakie usługi zapisał się odbiorca wsparcia (użył do tego celu ID wsparcia) i może przeprowadzić ich monitoring.
 5. Przedsiębiorca i jego pracownicy dokonują oceny zrealizowanej usługi (ankieta internetowa, generowana w Bazie). Dostawca usługi powinien upewnić się, że ocena został dokonana. W przeciwnym razie Operator nie kwalifikuje udziału w usłudze.
 6. Dostawca wystawia fakturę na odbiorcę wsparcia i odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu usługi. Operator wpłaca na konto przedsiębiorcy równowartość dofinansowania, a następnie w imieniu przedsiębiorcy dokonuje przelewu na rzecz firmy szkoleniowej.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej

Trzeci schemat zakłada refundację kosztów usługi rozwojowej.

Obowiązuje on w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Poniżej przedstawiono ogólne założenia tego schematu:

 1. Przedsiębiorca, po podpisaniu z Operatorem umowy wsparcia lub otrzymaniu od niego tzw. przyrzeczenia środków samodzielnie podejmuje decyzje, z jakiej usługi chce skorzystać. W tym celu wybiera dostawcę (spośród podmiotów zarejestrowanych w bazie) i korzysta z usługi w dowolnym czasie, ograniczonym jedynie upływem terminu ważności umowy/przyrzeczenia.
 2. Operator ma w bazie dostęp do informacji, na jakie usługi zapisał się odbiorca wsparcia (użył do tego celu ID wsparcia) i może przeprowadzić ich monitoring.
 3. Przedsiębiorca i jego pracownicy dokonują oceny zrealizowanej usługi (ankieta internetowa, generowana w bazie).
 4. Dostawca wystawia fakturę na przedsiębiorcę i dokonuje z nim rozliczenia finansowego. Dodatkowo przekazuje oddelegowanym przez niego pracownikom stosowne zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze.
 5. Przedsiębiorca przekazuje fakturę do właściwej IZ RPO. Zwrot kosztów następuje w możliwie najkrótszym terminie.