Robert Gromiec

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2006 roku.

Piotr Olejnik

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.

Krzysztof Tomsza

Pracuje w Firmie NTS od 2008 roku.