Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2020 roku.
Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2006 roku.
Piotr Olejnik
Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.