Lakiernictwo od A do Z systemem APP i NTools

 • Cena: 1700 PLN netto / dzień *
 • Czas trwania: 3 dni / 30 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

  Więcej informacji w Polityce prywatności.

  Lakiernictwo AZ

  Lakiernictwo od A do Z systemem APP i NTools

  Dla kogo?

  Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących lakierników, osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje oraz umiejętności w zawodzie lakiernika.
  Szkolenia z Lakiernictwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Lakierniczym firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
  Szkolenie jest dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

  Warunki uczestnictwa:

  • osoba pełnoletnia
  • osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu lakiernictwa samochodowego

  Celem szkolenia jest aby po jego ukończeniu Uczestnik potrafił:

  • prawidłowo zorganizować pracę na stanowisku
  • zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu napraw
  • identyfikować uszkodzenia lakieru i dobierać metody ich usuwania
  • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów
  • unikać błędów i poprawek związanych z nieprawidłowym przygotowaniem i lakierowaniem elementu
  • wykonywać poszczególne etapy procesu przygotowania i lakierowania powierzchni oraz napraw SPOT zachowując ich zoptymalizowaną kolejność
  • obsługiwać program recepturowy APP Modular
  • prawidłowo aplikować podkłady, lakiery bazowe, akrylowe i bezbarwne
  • prawidłowo identyfikować obszar i wykonywać naprawy SPOT
  • konserwować narzędzia i urządzenia wykorzystywane podczas wykonywania prac lakierniczych

  Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
  • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
  • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
  • zestaw materiałów dydaktycznych
  • posiłek (Lunch), napoje
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia
  • wsparcie po szkoleniowe w postaci bezpłatnych konsultacji technicznych z trenerem prowadzącym szkolenie zarówno telefonicznych jak i stacjonarnych

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  • weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana przez trenera prowadzącego – w trakcie trwania szkolenia trener prowadzący metodą obserwacji dokonuje oceny poprawności wykonywania poszczególnych zadań

  Forma zaliczenia szkolenia:

  • na koniec szkolenia przeprowadzony jest wewnętrzny egzamin końcowy

  Metoda ewaluacji:

  Firma APP na podstawie wieloletniego doświadczenie opracowała własną metodę ewaluacji działań w celu doskonalenia i podnoszenia jakości przeprowadzanych szkoleń:

  • przed rozpoczęciem szkolenia kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem i przeprowadzamy wywiad mający na celu ocenę poziomu kompetencji oraz dopasowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb
  • po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną zawierającą 7 pytań oceniającą szkolenie, trenera prowadzącego, warunki lokalowe i sprzętowe, użyteczność materiałów szkoleniowych
  • podczas co miesięcznych spotkań kadry trenerskiej oraz zarządzającej wszystkie ankiety są poddawane analizie, a następnie wyciągane są wnioski na podstawie których planujemy wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę/doskonalenie stosowanych działań

  WSZYSCY UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PRODUKTÓW Z OFERTY APP Z RABATEM 10%

  zagadnienia

  Organizacja pracy i BPH na stanowisku napraw
  Identyfikacja uszkodzeń lakieru oraz metody ich usuwania
  Dobranie narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy
  Omówienie poszczególnych etapów przebiegu naprawy
  Przygotowanie elementu do naprawy – zmywanie, odtłuszczanie, maskowanie
  Sposoby i metody doboru odpowiednich materiałów ściernych - szlifowanie ręczne i maszynowe
  Ćwiczenia z prawidłowego szlifowania powierzchni przed szpachlowaniem
  Szpachlowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów szpachli
  Suszenie szpachli przy pomocy promiennika
  Szlifowanie wstępne i wykończeniowe (po szpachlowaniu)
  Omówienie gruntów i podkładów
  Metody maskowania elementów karoserii przed podkładowaniem
  Ćwiczenia z prawidłowej aplikacji gruntów i podkładów
  Omówienie materiałów ściernych do obróbki podkładów
  Szlifowanie podkładów metodą na sucho oraz na mokro
  Mycie, odtłuszczenie elementów przed maskowaniem
  Metody maskowania elementów karoserii przed lakierowaniem
  Omówienie, obsługa i przygotowanie kolorów z systemu recepturowego APP Modular
  Wykonanie natrysków próbnych
  Zasady cieniowania kolorów dwuwarstwowych i trójwarstwowych, rozwiązywanie problemów z chmurzeniem
  Ostateczne mycie i odtłuszczenie elementów przed lakierowaniem
  Aplikacja lakieru bazowego - ćwiczenia
  Cieniowanie elementów lakierowanych dwu i trójwarstwowych
  Omówienie i przygotowanie lakierów bezbarwnych
  Aplikacja lakieru bezbarwnego - ćwiczenia
  Ćwiczenia zaawansowane z prawidłowej aplikacji i cieniowania lakierów dwuwarstwowych i trójwarstwowych (perła metalic) w obszarze naprawianego elementu oraz z przejściem na sąsiedni element
  Usuwanie wad lakierniczych powstałych po lakierowaniu
  Techniki i sposoby polerowania – omówienie i ćwiczenia
  Idea wykonywania napraw SPOT
  Obszar wykonywania zaprawek
  Omówienie sposobów naprawy w poszczególnych warstwach powłoki
  Przeprowadzenie naprawy SPOT według schematu procesu technologicznego – prezentacja
  Przeprowadzenie naprawy SPOT – ćwiczenia wykonywane przez uczestnika szkolenia
  Przeprowadzenie naprawy SPOT – ćwiczenia wykonywane przez uczestnika szkolenia
  Naprawa nietypowych uszkodzeń (rantów, listew, reflektorów itp.)
  Podsumowanie szkolenia – utrwalenie nabytych umiejętności
  Sesja pytań i odpowiedzi
  Egzamin końcowy