LAKIERNICTWO Naprawa od A do Z

 • Cena: 3000 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 3 dni / 27 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2009 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Lakiernictwo AZ

Profesjonalne przygotowanie powierzchni do lakierowania, kompleksowa naprawa elementu od A do Z systemem APP i NTools

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących lakierników, osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje oraz umiejętności w zawodzie lakiernika.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • prawidłowo zorganizować pracę na stanowisku
 • zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu napraw
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia do wykonywania poszczególnych etapów przygotowania powierzchni
 • prawidłowo przygotować powierzchnie do lakierowania
 • unikać błędów i poprawek związanych z nieprawidłowym przygotowaniem elementu
 • wykonywać poszczególne etapy procesu przygotowania powierzchni do lakierowania zachowując ich zoptymalizowaną kolejność
 • identyfikować uszkodzenia lakieru i dobierać metody ich usuwania
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
 • prawidłowo wyłożyć lakier bazowy i bezbarwny
 • obsługiwać program kolorystyczny
 • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia

Szkolenia z Lakiernictwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Lakierniczym firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje, podnieść swoje kompetencje, wzbogacić poziom umiejętności w zawodzie lakiernika.

zagadnienia

Omówienie metod usuwania uszkodzeń
Omówienie całego przebiegu naprawy
Organizacja pracy na stanowisku
Prezentacja produktów APP wykorzystywanych w trakcie szkolenia
Prezentacja narzędzi i produktów potrzebnych do wykonania naprawy
Prezentacja systemu kolorystycznego APP Modular
Przygotowanie elementu do naprawy – zmywanie i odtłuszczanie
Sposoby i metody doboru odpowiednich gradacji papieru ściernego, szlifowanie maszynowe
Przygotowanie elementu do szpachlowania oraz szpachlowanie przy użyciu kilku rodzajów szpachli
Ćwiczenia z prawidłowego szlifowania powierzchni przed szpachlowaniem
Sposoby i metody nakładania szpachli dostępnych w ofercie APP
Suszenie przy pomocy promiennika
Szlifowanie wstępne i wykończeniowe
Ćwiczenia z prawidłowego przygotowania powierzchni
Omówienie gruntów i podkładów
Ćwiczenia z prawidłowej aplikacji
Omówienie gradacji papierów ściernych
Szlifowanie podkładu metodą na sucho oraz na mokro
Szlifowanie wstępne i wykończeniowe
Ćwiczenia praktyczne z aplikacji gruntów i podkładów dostępnych w ofercie APP
Metody maskowania karoserii oraz ostateczne mycie i odtłuszczenie elementu przed lakierowaniem
Ćwiczenia praktyczne z aplikacji lakieru bazowego oraz lakieru bezbarwnego
Polerowanie - techniki i sposoby z wykorzystaniem produktów z oferty APP
Ćwiczenia praktyczne - polerowanie z wykorzystaniem produktów z oferty APP
Naprawa uszkodzonego elementu przez uczestników szkolenia z wykorzystaniem poznanych wcześniej metod i sposobów naprawy