SMART REPAIR PDR

 • Cena: 4000 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 4 dni / 36 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2006 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Smart Repair PDR1

Bezlakierowe usuwania wgnieceń – PDR i Smart Puller systemem APP i NTools

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowych technologii przy bezlakierowym usuwaniu wgnieceń.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do usuwania wgnieceń karoserii pojazdu bez lakierowania
 • identyfikować typy i rodzaje wgnieceń
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
 • posługiwać się światłem neonowym, sztucznym i naturalnym w technologii bezlakierowego usuwania wgnieceń
 • posługiwać się narzędziami usuwania wgnieceń techniką klejową
 • posługiwać się narzędziami usuwania wgnieceń techniką wypychową
 • stosować metody usuwania wgnieceń technikami mieszanymi
 • naprawiać uszkodzenia – usuwać wgniecenia na obszarach bez wzmocnień, ze wzmocnieniami i na profilach zamkniętych
 • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia

Szkolenia z napraw Smart Repair prowadzone są nowoczesnym Centrum Smart Repair firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowych technologii napraw Smart oraz dla osób już pracujących nowymi technologiami, ale chcących podnieść poziom swoich umiejętności.

zagadnienia

Bezlakierowe usuwanie wgnieceń – uzasadnienie ekonomicznie
Przewaga nad tradycyjnymi metodami lakierniczymi i blacharskimi
Omówienie pracy na stanowisku technika PDR
Omówienie narzędzi potrzebnych do usuwania wgnieceń
Rodzaje oświetlenia stosowanego przy technikach PDR
Przygotowanie elementów samochodu do usuwania wgnieceń, ocena i kwalifikacja uszkodzeń, dobór właściwej metody naprawy
Usuwanie wgnieceń metodami klejowymi – Smart Puller
Technika posługiwania się światłem odbitym, posługiwanie się Smart Pullerem i młotkiem bezwładnościowym
Usuwanie wgnieceń metodami wypychowymi – PDR
Technika wypychowa
Wbijanie wzgórków generowanych przy wypychaniu
Usuwanie wgnieceń metodami mieszanymi
Technika wypychowa i klejowa na obszarach elementów ze wzmocnieniami oraz na drzwiach samochodów
Łączenie technik w wykonywaniu naprawy
Dobór odpowiedniej metody naprawy w technikach mieszanych