SMART REPAIR PDR

 • Cena: 1700 PLN netto / dzień *
 • Czas trwania: 4 dni / 40 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie APP na stanowisku Konsultanta Technicznego od 2006 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

  Więcej informacji w Polityce prywatności.

  Smart Repair PDR1

  Bezlakierowe usuwania wgnieceń – PDR i Smart Puller systemem APP i NTools

  Dla kogo?

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowej technologii bezlakierowego usuwania wgnieceń oraz dla osób już pracujących z tą technologią, ale chcących podnieść poziom swoich umiejętności.
  Szkolenia z napraw Smart Repair prowadzone są nowoczesnym Centrum Smart Repair firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
  Szkolenie jest dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

  Warunki uczestnictwa:

  • osoba pełnoletnia
  • osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu blacharstwa samochodowego

  Celem szkolenia jest aby po jego ukończeniu Uczestnik potrafił:

  • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do usuwania wgnieceń karoserii pojazdu bez lakierowania
  • identyfikować typy i rodzaje wgnieceń
  • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
  • posługiwać się światłem neonowym, sztucznym i naturalnym w technologii bezlakierowego usuwania wgnieceń
  • posługiwać się narzędziami usuwania wgnieceń techniką klejową
  • posługiwać się narzędziami usuwania wgnieceń techniką wypychową
  • stosować metody usuwania wgnieceń technikami mieszanymi
  • naprawiać uszkodzenia – usuwać wgniecenia na obszarach bez wzmocnień, ze wzmocnieniami i na profilach zamkniętych
  • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

  Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
  • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
  • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
  • zestaw materiałów dydaktycznych
  • posiłek (Lunch), napoje
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia
  • wsparcie po szkoleniowe w postaci bezpłatnych konsultacji technicznych z trenerem prowadzącym szkolenie zarówno telefonicznych jak i stacjonarnych

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  • weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana przez trenera prowadzącego – w trakcie trwania szkolenia trener prowadzący metodą obserwacji dokonuje oceny poprawności wykonywania poszczególnych zadań

  Forma zaliczenia szkolenia:

  • na koniec szkolenia przeprowadzony jest wewnętrzny egzamin polegający na wykonaniu przez uczestnika zleconej naprawy na rzeczywistym elemencie karoserii samochodowej

  Metoda ewaluacji:

  Firma APP na podstawie wieloletniego doświadczenie opracowała własną metodę ewaluacji działań w celu doskonalenia i podnoszenia jakości przeprowadzanych szkoleń:

  • przed rozpoczęciem szkolenia kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem i przeprowadzamy wywiad mający na celu ocenę poziomu kompetencji oraz dopasowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb
  • po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną zawierającą 7 pytań oceniającą szkolenie, trenera prowadzącego, warunki lokalowe i sprzętowe, użyteczność materiałów szkoleniowych
  • podczas co miesięcznych spotkań kadry trenerskiej oraz zarządzającej wszystkie ankiety są poddawane analizie, a następnie wyciągane są wnioski na podstawie których planujemy wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę/doskonalenie stosowanych działań

  WSZYSCY UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PRODUKTÓW Z OFERTY APP Z RABATEM 10%

  zagadnienia

  Bezlakierowe usuwanie wgnieceń – uzasadnienie ekonomicznie
  Przewaga nad tradycyjnymi metodami lakierniczymi i blacharskimi
  Omówienie pracy na stanowisku technika PDR
  Omówienie narzędzi potrzebnych do usuwania wgnieceń
  Rodzaje oświetlenia stosowanego przy technikach PDR
  Przygotowanie elementów samochodu do usuwania wgnieceń, ocena i kwalifikacja uszkodzeń, dobór właściwej metody naprawy
  Usuwanie wgnieceń metodami klejowymi – Smart Puller
  Technika posługiwania się światłem odbitym, posługiwanie się Smart Pullerem i młotkiem bezwładnościowym
  Usuwanie wgnieceń metodami wypychowymi – PDR
  Technika wypychowa
  Wbijanie wzgórków generowanych przy wypychaniu
  Usuwanie wgnieceń metodami mieszanymi
  Technika wypychowa i klejowa na obszarach elementów ze wzmocnieniami oraz na drzwiach samochodów
  Łączenie technik w wykonywaniu naprawy
  Dobór odpowiedniej metody naprawy w technikach mieszanych