BLACHARSTWO – ELEMENTY STALOWE

 • Cena: 3100 PLN netto / dzień *
 • Czas trwania: 1 dzień / 8 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie NTS od 2008 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

  Więcej informacji w Polityce prywatności.

  Blacharstwo NP

  System napraw panelowych – wyciąganie wgnieceń metodą inwazyjną na elementach stalowych systemem APP i NTools

  Dla kogo?

  Szkolenie stworzone zostało z myślą o osobach wykonujących naprawy panelowe w serwisach lub warsztatach blacharskich zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności napraw panelowych poszyć stalowych.
  Szkolenia z Blacharstwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Blacharskim firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.
  Szkolenie jest dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

  Warunki uczestnictwa:

  • osoba pełnoletnia
  • osoba posiadająca podstawową wiedzę z zakresu blacharstwa samochodowego

  Celem szkolenia jest aby po jego ukończeniu Uczestnik potrafił:

  • wykorzystać w praktyce zalety napraw panelowych z wykorzystaniem spotera
  • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do napraw panelowych
  • identyfikować typy wgnieceń i dobierać metody ich usuwania
  • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
  • naprawiać wgniecenia elementów estetycznych nadwozia pojazdu (błotniki, pokrywy)
  • naprawiać wgniecenia elementów nośnych nadwozia pojazdu (słupki, progi)
  • zabezpieczać obszar naprawiony
  • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

  Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
  • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
  • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
  • zestaw materiałów dydaktycznych
  • posiłek (Lunch), napoje
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia
  • wsparcie po szkoleniowe w postaci bezpłatnych konsultacji technicznych z trenerem prowadzącym szkolenie zarówno telefonicznych jak i stacjonarnych

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  Weryfikacja efektów uczenia się jest przeprowadzana przez trenera prowadzącego:

  • w trakcie trwania szkolenia trener prowadzący metodą obserwacji dokonuje oceny poprawności wykonywania poszczególnych zadań
  • na koniec szkolenia przeprowadzony jest wewnętrzny egzamin polegający na wykonaniu przez uczestnika zleconej naprawy na rzeczywistym elemencie karoserii samochodowej

  Metoda ewaluacji:

  Firma APP na podstawie wieloletniego doświadczenie opracowała własną metodę ewaluacji działań w celu doskonalenia i podnoszenia jakości przeprowadzanych szkoleń:

  • przed rozpoczęciem szkolenia kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem i przeprowadzamy wywiad mający na celu ocenę poziomu kompetencji oraz dopasowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb
  • po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną zawierającą 7 pytań oceniającą szkolenie, trenera prowadzącego, warunki lokalowe i sprzętowe, użyteczność materiałów szkoleniowych
  • podczas co miesięcznych spotkań kadry trenerskiej oraz zarządzającej wszystkie ankiety są poddawane analizie, a następnie wyciągane są wnioski na podstawie których planujemy wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu poprawę/doskonalenie stosowanych działań

  WSZYSCY UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PRODUKTÓW Z OFERTY APP Z RABATEM 10%

  zagadnienia

  Omówienie budowy i rodzajów nadwozi samochodów osobowych i dostawczych – wykład z prezentacją multimedialną
  Rodzaje wgnieceń na elementach karoserii (informacje ogólne) – wykład z prezentacją multimedialną
  Omówienie metod usuwania wgnieceń oraz zalet ich stosowania oraz warunki bezpieczeństwa – wykład z prezentacją multimedialną
  Cechy poszczególnych narzędzi do usuwania wgnieceń Zestaw Basic i Standard – demonstracja z omówieniem
  Cechy poszczególnych narzędzi do usuwania wgnieceń Zestaw Premium – demonstracja z omówieniem
  Organizacja pracy na stanowisku napraw panelowych
  Przygotowanie elementu do naprawy - demonstracja z omówieniem
  Przebieg naprawy wgniecenia punktowego (małego) na elemencie nadwozia – demonstracja z omówieniem – ćwiczenia praktyczne
  Przebieg naprawy wgniecenia rozległego na elemencie nadwozia – demonstracja z omówieniem, ćwiczenia praktyczne
  Przebieg naprawy złożonej usztywnianie, kształtowanie na elemencie nadwozia – demonstracja z omówieniem, ćwiczenia praktyczne