BLACHARSTWO

 • Cena: 2000 PLN netto / osoba *
 • Czas trwania: 1 dzień / 9 godz.
 • Liczba uczestników: 2 - 3
Harmonogram szkolenia:

Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa:


* Istnieje możliwość szkoleń w trybie indywidualnym, wówczas cena do ustalenia. Prosimy o kontakt.

Trener

Pracuje w Firmie NTS od 2008 roku.

Zapytaj o terminy i zapisz się!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APP Sp. z o.o. z siedzibą w 62-300 Września, ul. Przemysłowa 10, kontakt do Administratora: odo@app.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania ich usunięcia
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez APP Sp. z o.o.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

Blacharstwo NP

System napraw panelowych – wyciąganie wgnieceń metodą inwazyjną na elementach stalowych lub aluminiowych systemem APP i NTools

Szkolenie stworzone z myślą o osobach wykonujących naprawy panelowe w serwisach lub warsztatach blacharskich zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:

 • wykorzystać w praktyce zalety napraw panelowych z wykorzystaniem spotera
 • prawidłowo organizować pracę na stanowisku do napraw panelowych
 • identyfikować typy wgnieceń i dobierać metody ich usuwania
 • wytypować i dobrać optymalne narzędzia i materiały do wykonywania poszczególnych etapów naprawy
 • naprawiać wgniecenia elementów estetycznych nadwozia pojazdu (błotniki, pokrywy)
 • naprawiać wgniecenia elementów nośnych nadwozia pojazdu (słupki, progi)
 • zabezpieczać obszar naprawiony
 • dbać o wykorzystywane maszyny, narzędzia i materiały

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorską
 • nowoczesne Centrum Szkoleniowe
 • produkty, maszyny i urządzenia do ćwiczeń praktycznych
 • zestaw materiałów dydaktycznych
 • posiłek (Lunch), napoje
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • wyprawkę dla każdego uczestnika szkolenia

Szkolenia z Blacharstwa prowadzone są w nowoczesnym Centrum Blacharskim firmy APP w małych kilkuosobowych zespołach pod okiem doświadczonego instruktora.

Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

Szkolenia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje, podnieść swoje kompetencje, wzbogacić poziom umiejętności w zawodzie blacharza.

zagadnienia

Organizacja pracy i przygotowanie do naprawy panelowej – demonstracja z omówieniem
Usuwanie niewielkiego wgniecenia (element estetyczny)
Usuwanie niewielkiego wgniecenia (element nośny)
Usuwanie rozległego wgniecenia (element estetyczny)
Usuwanie rozległego wgniecenia (element nośny)
Usuwanie złożonego wgniecenia
Przypomnienie poszczególnych etapów naprawy